Jun 06

Reumazon čudo prirode

Remuzamon plus

Reumazaon plus predstavlja prirodni preparat koji efikasno otklanja bolove i ukčenost zglobova, povećava pokretljivost obolelog ili povređenog zgloba ili bolnog dela tela (kod nagnječenja, išijasa, stanja posle preloma i sportskih povreda).
Zoran Dimitrijević tvorac I zadovoljni korisnik “Reumzona plus”, godinama je patio od Behterove bolesti degenerativnog oboljenja kičmenog stuba. Komšije iz samačkog hotela na Miljakovcu sa sažaljenjem su posmatrale kako se kreće pomoću štaka. Zato je za nji veliku radost I iznenađenje predstavljalo to što su jednog dana videli Zorana uspravnog bez pomagala. “Muka me je naterala da sam sebi potražim leka jer su bolovi bili nepodnošljivi. Razboleo sam se još u dvadesetoj godini i dijagnoza je bila Behterova bolest, za koju se zna da je neizlečiva. U beogradskom Institutu za reumatizam i bolnici Dragiša Mišović gde sam čak i bio zaposlen, nastojali su da mi raznim terapijama ublaže bolove i uspore napredovanje bolesti. Na kraju su bili primorani da me pošalju u invalidsku penziju“, podelio je sa nama svoju priču četrdesetosmogodišnji Zoran Dimitrijević.
Nestali su bolovi i ukočenost
S obzirom na to da je dugo bio vezan zakrevet, Zoran je počeo da izučava svu literaturu u vezi sa Behterovom bolešću. Tako je došao i do knjige o tradicionalnom lečenju travama i krenuo do pripreme prve mešavine. Od biljaka koje je nabavio u biljnoj apoteci Zoran je napravio kremu kojom je mazao bolesne delove tela. Na opšte izneneđenje ova mešavina je relativno da daje prve rezultate. Za početak, popustili su strahoviti bolovi u kičmi, kao i ukočenost i mogao je lakše da se kreće. “Lekari nisu mogli da veruju kako se moje stanje brzo poboljšalo. Još kad sam im rekao kako sam sebi pomogao, njihovom čuđenju nije bilo kraja“, ozareno priča Zoran. Dobra vest daleko se čuje pa su prijatelji i poznanici počeli da ga zovu ne bi li i njima pomogao.
Tako je, ukratko nastao REUMAZON PLUS. U pitanju je pomoćno lekovito sredstvo koje aktivnim sastojcima lokalno deluje anagetički, antiflogistički, antiflamantarono . Kontiuirana upotreba „Reumazona plus“ dovodi do smanjenja bola, otoka i crvenila, I do povećanja pokretljivosti obolelog ili povređenog zgloba, odnosno tretiranog dela. Preporučuje se u terapiji svih reumatskih oboljenja- Behterove bolesti, reumatidnog artritisa, cervikalnog i lumbalnog sindroma, mijalgij…….
Krema se upotrebljava tako što se na obolelo mesto nanosi blagim utrljavanjem jednom do dva puta dnevno. Zdravstvena ispravnost i autentičnost „Reumazon plusa“ potvrdile su sve relevantne institucije: Zavod za farmaciju Srbije „Torlak“ Beograd (3580/98 od 24.11.1999.) Zavod za intelektualnu svojinu Srbije (patent br.574/99 od 8.11.1999.)
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije (03-476/99 od 22.1.2001.)